Posts Tagged "فریزر خوابیده"

فریزر خوابیده

فریزر خوابیده

فریزر خوابیده فریزر خوابیده مورد استفاده در تجهیزات فست فود و تجهیزات آشپرخانه های صنعتی یه وسیله بسیار کارامد برای آشپزخانه هایی با فضای کم که از رویه فریزر یا یخچال به عنوان میزکار استفاده شود. بدنه استیل ضخامت 0.8…

ادامه مطلب
یخچال رویه میزکار

یخچال رویه میزکار

admin

یخچال رویه میزکار یخچال رویه میزکار مورد استفاده در تجهیزات فست فود و تجهیزات آشپرخانه های صنعتی یه وسیله بسیار کارامد برای آشپزخانه هایی با فضای کم که از رویه فریزر یا یخچال به عنوان میزکار استفاده شود. بدنه استیل…

ادامه مطلب