Posts Tagged "دیگ پخت سمنو"

پاتیل پخت شیر صنعتی

پاتیل پخت شیر صنعتی

پاتیل پخت شیر صنعتی پاتیل پخت شیر صنعتی در مراکز پخش شیر و لبنیات فروشی ، دامداری ها مورد استفاده قرار میگیرد جهت پخت شیر بصورت بهداشتی و آسان به دلیل وجود پارو در داخل پاتیل پخت شیر و همزدن…

ادامه مطلب